jass

17 tekstów – auto­rem jest jass.

Tak trud­no mi oddychać
kiedy jes­teś obok
Próbuję złapać oddech
jed­nak pat­rzysz na mnie wrogo 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 marca 2014, 17:55

* * *

Tam­ta chwi­la oszu­kała moją wyobraźnię,
zam­knęła mi oczy,
nie poz­wo­liła myśleć,
nau­czyła latać.
Otu­liła mnie niewiary­godną lekkością,
wpuściła mo­tyle do mo­jego brzucha.
Te parę se­kund uczy­niły mnie
wolną i szczęśliwą.
Wszys­tkie te piękne zja­wis­ka uciekły
wraz z Twoimi ustami. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 11 października 2012, 17:12

Głupia

Zaw­sze cze­kałam na swoją kolei
Nig­dy nie pchałam się przed szereg
Sta­rałam się być dob­rym i uporządkowanym
człowiekiem z zasadami
Myślałam , że jes­tem sil­na i żyję da­leko od zła
Złudzenie..

Zaufałam, zbliżyłam się i pokochałam
Tak, za­ryzy­kowałam ( zwa­riowałam )
Ty !
Chciałam dać Ci w twarz
To co zro­biłeś..to po­win­no być karalne
Wy­korzys­tałeś, po­bawiłeś się i wyrzuciłeś
Tak, zra­niłeś ( zniszczyłeś )
Mnie ! 

wiersz • 22 czerwca 2012, 20:16

Drzwi

Zam­knij drzwi
Tym ra­zem nie da­waj mi klucza
Już nie chcę ich otwierać
za dużo ra­zy zam­knąłeś mi je przed nosem
Nie będę pat­rzeć przez otwór
za dużo widziałam
Nie za­pukam już ani razu
za dużo cza­su cze­kałam aż otworzysz
Już nie pot­rze­buję tych drzwi..
po pros­tu wejdę oknem. 

wiersz • 21 czerwca 2012, 20:17

Nie ufaj ekranom. 

myśl • 26 maja 2012, 20:01

Gra

Zre­setuj mnie
Zre­setuj mnie
Mam dość tej gry
Chcę zacząć od nowa
Z każdej stro­ny ktoś próbu­je mnie dobić
Raz po­cis­kiem z karabinu
a raz dzidą ostrą
Zos­tawcie mnie !
Zos­tało mi tyl­ko jed­no życie.
Gdy przejdę ko­lej­ny poziom
i dos­tanę wiele [...] — czytaj całość

wiersz • 24 maja 2012, 13:10

Siłaczka?

Jes­tem juz duża
tak wiele umiem
Jes­tem juz mądra
i nie myślę o Tobie
Jes­teś przeszłością
wrzu­ciłam Cię do kie­sze­ni
Mam mętlik w głowie
Gdzieś po­między piw­ni­ca a piętrem
scho­wałam już mysl o Tobie
tyl­ko nie mogę sobie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 kwietnia 2012, 20:09

Sen

Teraz
w tym stanie
nie po­dejmę tej decyzji
Nie potrafię
Czuję się
tak lekko..
wszys­tko wi­ruje mi przed oczami
Nie umiem wy­myślić sen­sowne­go wytłumaczenia
Wkrótce
po­wiem coś
zro­bię ten krok
Ale na początku
muszę odpocząć
położyć się
Gdy
już wszys­tko wróci do nor­my w mo­jej głowie
Wte­dy
zro­bię to
przyjdę i po­każę Ci co dalej
Wiem ,
że cze­kasz już bar­dzo długo
ale daj mi jeszcze jedną noc
ten je­den sen
Może właśnie on mi pomoże
może mi się przyśnisz..? 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 7 kwietnia 2012, 18:37

Słabość ser­ca pro­wadzi do kruchości ciała 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 kwietnia 2012, 21:18

Labirynt

Li­ryczna pus­tka w mo­jej głowie
Cisza po­woli za­mienia się w hałas
Nie wiem co napisać
Dużo słów
krzyków
Nie roz­poznaję w nich Two­jego głosu
Zwątpiłam , 
w która stronę po­win­nam iść
Ty­le nieroz­pozna­nych twarzy
Zgu­biłam się,
szu­kając Ciebie
Gdzie jesteś?
Czuję tyl­ko Twój zapach,
kieruję się nim
O nie!
Co się dzieje?
Tracę trop,
mój in­styn­kt zanika
Blednę
Nie mogę złapać tchu,
duszę się w sobie
Brak­nie mi sił
Odchodząc,
zab­rałeś mi tlen
Teraz
nie pot­ra­fię już życ 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 4 kwietnia 2012, 20:17
jass

...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jass

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność